Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat prawidłowego segregowania opadów komunalnych, które się gromadzi w workach lub pojemnikach.

Zielony pojemnik lub worek i butelki szklane

Zielone pojemniki lub worki - SZKŁO BIAŁE i KOLOROWE

tu należy wrzucać:

 • butelki, słoiki i pojemniki ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • szklane opakowania po kosmetykach;

tu nie wrzucaj:

 • szkła płaskiego (szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster); 
 • ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych;
 • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z ich zawartością; 
 • żarówek, lamp neonowych, reflektorów;
 • ekranów i lamp telewizyjnych;
Żółty worek i pojemnik - odpady plastikowe i metalowe

Żółte pojemniki lub worki - METAL i PLASTIK, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

tu należy wrzucać:

 • puszki po napojach i konserwach, kapsle, zakrętki, tubki metalowe;
 • drobny złom żelazny, metale kolorowe;
 • plastikowe butelki i pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP; 
 • plastikowe zakrętki;
 • plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości;
 • plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach);
 • plastikowe reklamówki;
 • kartony po mleku i sokach;

tu nie wrzucaj:

 • opakowań i butelek po olejach spożywczych, silnikowych, smarach i płynach chłodniczych;
 • opakowań po medykamentach, środkach chwasto- lub  owadobójczych;
 • zabawek;
 • sprzętu AGD;
 • opakowań po aerozolach (np. opakowań po dezodorantach,   lakierach);
 • puszek po farbach;
Niebieski pojemnik i worek oraz odpady papierowe

Niebieskie pojemniki lub worki - PAPIER

tu należy wrzucać:

 • gazety, czasopisma, katalogi,
 • ulotki, zeszyty,
 • książki;
 • papier szkolny, biurowy,
 • papier pakowy;
 • torby i worki papierowe;
 • tektury i kartony;

tu nie wrzucaj:

 • zabrudzonego lub tłustego papieru;
 • worków po cemencie, wapnie lub innych materiałów budowlanych;
 • kalek technicznych i papierów przebitkowych (rachunki, faktury);
 • tektury powlekanej tworzywem sztucznym np. kartonów po mleku;
 • papieru połączonego z innym materiałem np. folią;
 • artykułów higienicznych;
Brązowy pojemnik i odpady biodegradowalne

Brązowe pojemniki lub worki - ODPADY BIODEGRADOWALNE

tu należy wrzucać:

 • obierki i skórki z warzyw i owoców;
 • filtry po kawie i herbacie razem z papierowym filtrem;
 • odpady kuchenne i spożywcze;
 • odpady zielone (odpady z pielęgnacji ogrodów i trawników, m.in.: skoszona trawa, liście, drobne gałęzie)

NIE DOTYCZY nieruchomości wyposażonych w kompostowniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

ODPADY ZMIESZANE (niesegregowane)

tu należy wrzucać:

 • wszystkie odpady, które są produkowane na terenie posesji i gromadzone razem w jednym pojemniku i zadeklarowane jako „odpady niesegregowane” – dotyczy tylko nieruchomości, których właściciele zadeklarowali oddawanie odpadów bez segregacji;
 • tutaj można gromadzić odpady pozostałe po segregacji (nie nadające się do  posegregowania – tzw. balast) dotyczy tylko nieruchomości, których właściciele zadeklarowali oddawanie odpadów segregowanych.

Inny rodzaj odpadów

 1. ODPADY   WIELKOGABARYTROWE
  (meble, materace, dywany itp.) należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odpady będą też  2 razy w roku odbierane sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki;
 2. ZUŻYTY  SPRZĘT  ELEKTRYCZNY  I  ELEKTRONICZNY
  należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub 2 razy w roku odbierane będą sprzed posesji podczas zorganizowanej zbiórki;
 3. ODPADY  BUDOWLANE  I  ROZBIÓRKOWE
  (gruz budowlany, ceramika łazienkowa, styropian, okna, itp…) należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych (PSZOK);
 4. NIEBEZPIECZNE ODPADY KOMUNALNE:
  1. PRZETERMINOWANE LEKI – należy dostarczyć do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości;
  2. ZUŻYTE BATERIE – należy dostarczyć do pojemników ustawionych w punktach, których  adresy zostaną podane do publicznej wiadomości
  3. INNE ODPADY NIEBEZPIECZNE a w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory  oraz opony należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ZOSTANĄ ODRĘBNIE PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI (m.in. w zakładce HARMONOGRAMY)