Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

ERASMUS+

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zakończyli realizację projektu „W zdrowej szkole zdrowy duch” w ramach programu Erasmus+. Ramy czasowe projektu obejmowały 18 miesięcy (01.11.2022 – 30.04.2024), uczestniczyło w nim 15 nauczycieli. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej na kwotę 31067 euro, co dało nam łącznie 143846,42zł. Fundusze w ramach programu Erasmus+ pozyskiwane są z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Celem podjętych działań było przede wszystkim podniesienie jakości pracy naszej szkoły, poznanie nowych trendów panujących w Europie i wdrożenie ich w codziennej pracy, realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych, wymiana doświadczeń, jak również poznawanie dobrych praktyk zagranicznych i ich systematyczne wdrażanie.

Kursy odbywały się w Hiszpanii, Chorwacji, Francji, na Cyprze i na Teneryfie. Uczestnicy poznawali specyfikę edukacji włączającej w poszczególnych krajach. Zdobywali wiedzę na temat zdrowia i zdrowych nawyków, a także pozytywnego myślenia i wzmocnienia własnej wartości. Uczyli się rozwiązywania problemów i dawania opinii zwrotnej, tworzenia pozytywnego klimatu w klasie. Uzyskali praktyczną wiedzę na temat zdrowego organizowania zajęć lekcyjnych w środku i poza szkołą, na świeżym powietrzu zgodnie z ideą: „Bądź aktywny, zrównoważony emocjonalnie oraz jedz zdrowo” i z wykorzystaniem nowych gier oraz zabaw integracyjnych. Poznali też skuteczne techniki relaksacyjne i nauczyli się organizacji zajęć ruchowych pozwalających uczniom na rozładowanie napięcia oraz nagromadzonego stresu. Dowiedzieli się, jakie techniki relaksacyjne oraz sposoby pozytywnej ekspresji emocji pozwalają poprawi własne samopoczucie oraz rozładować napięcie emocjonalne. Zapoznali się z praktyką jogi jako narzędziem do radzenia sobie ze stresem, doskonalili umiejętności nauczania i poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Zgłębiali zjawisko stresu i wypalenia zawodowego, jego źródła, a także sposoby radzenia sobie z nim.

Wszystkie powyższe umiejętności wykorzystywane są podczas upowszechniania efektów projektu. Uczestnicy projektu podzielili się swoją wiedzą podczas szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz przeprowadzili lekcje otwarte dla innych nauczycieli. Z rewizytą gościliśmy nauczycielki z Saragossy, które uczestniczyły w różnorodnych zajęciach otwartych, dzięki czemu poznały specyfikę pracy naszej szkoły. Zorganizowane zostały zabawy integracyjne na świeżym powietrzu, zdrowe śniadania na lekcjach wychowawczych. Na zajęciach wykorzystywana jest terapeutyczna moc sztuki związana z ciałem i umysłem, wspomagająca autoekspresję, empatię i akceptację drugiego człowieka. Przeprowadzono zajęcia taneczne w Domu Pomocy Środowiskowej, a uczniowie naszej szkoły regularnie uczestniczą w Tanecznych Środach. Na lekcjach wychowawczych praktykowany bywa Mindfulness czyli trening uważności. Joga na przerwach organizowana jest dla uczniów i nauczycieli. Odbył się wykład o zdrowych nawykach żywieniowych dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz szkolenie upowszechniające dla zaproszonych gości spoza szkoły.

Szkolenia w ramach programu Erasmus+ pozwoliły wzbogacić wiedzę metodyczną nauczycieli naszej szkoły i dostarczyły wielu ciekawych inspiracji do niebanalnych i angażujących wszystkich uczniów lekcji. Ważnym elementem zagranicznych szkoleń była możliwość nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z nauczycielami z różnych krajów europejskich oraz prowadzenie projektów międzynarodowych na platformie eTwinning.

Wyjazd edukacyjny był też doskonałą okazją do poznania historii odwiedzanych krajów, ich kultury i pięknych zabytków.

Koordynatorkami projektu są dwie nauczycielki naszej szkoły: Aneta Garbarz i Justyna Węgiel.

Opracowanie: Lucyna Chojnowska