Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Gmina Dąbrowa Tarnowska nagrodzona na uroczystej Gali #ekoLIDER!

W piątek (tj. 29 września br.) na Zamku w Nowym Wiśniczu odbyła się uroczysta gala #ekoLIDER 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nasza gmina jako jedna z 39 instytucji z województwa małopolskiego została wyróżniona podczas uroczystej gali za działania w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz edukacji ekologicznej!

Już od ponad dekady Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznaje tytuły i nagrody dla liderów ekologicznych województwa małopolskiego. Konkurs skierowany jest do beneficjentów korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska. Jego celem jest m.in. promocja tych instytucji oraz ich najlepszych projektów, wdrażanie wysokich standardów ekologicznych przy realizacji inwestycji oraz promowanie przedsięwzięć mających pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

W tym roku wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Nasza gmina w kategorii #ekoGMINA miejsko-wiejska zajęła zaszczytne I miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych! Z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zasłużoną nagrodę odebrał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Zadania realizowane przez naszą gminę w ramach działań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej oraz edukacji ekologicznej dotyczyły:

ochrony wód poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, w którą zaopatrzone są wszystkie miejscowości i sołectwa naszej gminy poza sołectwem Sutków;
ochrony powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe i na pellet;
ochrony ziemi poprzez gospodarowanie odpadami komunalnymi, utworzenie punktów PSZOK;
działań proekologicznych w szkołach oraz umieszczenie na budynkach szkół urządzeń do pomiaru jakości powietrza;
konkursy i wystawy w szkołach, MBP o tematyce ekologicznej.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej planuje opublikować zapytanie do mieszkańców w formie ankiety na jaki cel wykorzystać przyznane środki z nagrody.