Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska w 2023 roku

Woda lejąca się z czarnego kranu w kuchni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie: − art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r., o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), − art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.), − § 20, § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska w 2023 roku, stwierdza, przydatność wody do spożycia przez ludzi.