Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Otwarty Konkurs ofert w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dwie pary rąk trzymające długopisy nad dokumentami

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Miejsce i termin składania ofert 

  1. Oferty należy składać do dnia 16 lutego 2024 r. (piątek) do godz. 15.00.
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 pok. Nr 20 (Sekretariat)
  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 pok. Nr 20 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).

      2. OFERTY należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych-2024”.

  1. Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
  2. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

Wszystkie informacje i załączniki znajdują się w BIP –   Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20.2135.2024 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 24.01.2024 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu Konkursu.