Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Trwa jeszcze nabór wniosków na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM Małopolska

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że przedłużono nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Dąbrowie Tarnowskie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który ma zostać wybudowany w ramach realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o. inwestycji.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się nazwisko wnioskodawcy i wskazanie, że koperta zawiera wniosek o zawarcie umowy najmu, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać bezpośrednio ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,2160978,zarzadzenie-nr-26213242022-burmistrza-dabrowy-tarnowskiej-z-dnia-09-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-oglosz.html

Wniosek o zawarcie umowy wraz z załącznikami dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej – pokój nr 2 na parterze.