Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Trwają zebrania sprawozdawcze OSP za 2023 rok

Burmistrz wręcza podziękowanie dla druha osp

Od kilku tygodni trwają strażackie zebrania sprawozdawcze, na których spotykają się druhowie oraz druhny z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska. Tradycyjnie podsumowano na nich ubiegłoroczną działalność ratowniczo gaśniczą stowarzyszeń, podejmowane inicjatywy oraz zakres prac zrealizowanych w zeszłym roku. W następnej kolejności przedstawiono plany działania i cele na rok 2024. Zostały także omówione potrzeby jednostek jakie pojawiają się w związku z ich bieżącą działalnością.

Prócz członków OSP w spotkaniach brali udział również zaproszeni goście, a wśród nich m.in. przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Prezes RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Bator, a także Radni oraz Sołtysi.

Kończąc minione spotkania Burmistrz składał podziękowania wszystkim druhnom, druhom i sympatykom OSP za włożony czas i poświęcenie w rozwijaniu naszych gminnych jednostek. Szczególnie za gotowość, o każdej porze dnia i nocy, do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, za zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz za reprezentowanie i uświetnianie swoją obecnością obchodów świąt i wydarzeń patriotycznych.

W najbliższych dniach odbędą się kolejne strażackie zebrania sprawozdawcze pozostałych jednostek OSP.