Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Zawarto umowę na dostosowanie Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Nowy 2024 rok został bardzo pomyślnie zapoczątkowany. Wkroczyliśmy w niego z rekordowym, prorozwojowym i proinwestycyjnym budżetem. Już można dostrzec pierwsze efekty jego realizacji poprzez gęsto w ostatnim czasie zamieszczane na naszym profilu na Facebooku i stronie internetowej informacje o otrzymanych dofinansowaniach, prowadzonych inwestycjach bądź postępach przy rozpoczętych przedsięwzięciach.

W tym tygodniu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawarł umowę na „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową” z Panem Robertem Banek, właścicielem firmy FHUP BIR Robert Banek z Olesna. W dniu wczorajszym tj. 29.02.2024 r. w imieniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej umowę Wykonawcy  wręczył Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek. W trakcie przekazania omówiono sposób prowadzenia robót podczas trwania roku szkolnego i uczęszczania uczniów do szkoły.
 
W budynku Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie planuje się wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowanie węzła sanitarnego na parterze budynku, demontaż istniejących przyborów sanitarnych, prace rozbiórkowe oraz budowlane, wykucie otworów drzwiowych, przebudowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, prace wykończeniowe oraz montaż przyborów sanitarnych. W miejsce czterech istniejących toalet (dla chłopców, dla dziewczynek, męska dla pracowników, damska dla pracowników) przewiduje się aranżację pięciu sanitariatów z czego jeden będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przewidywany zakres robót wymusza przebudowę całej infrastruktury sanitarnej na parterze budynku. Ponadto, w celu umożliwienia swobodnego dostępu do obiektu osób z niepełnosprawnościami przewiduje się montaż pochylni o lekkiej konstrukcji na zewnątrz obiektu.

 

Łączny koszt zadania to 364 080,00 zł, z czego 165 tysięcy pochodzi ze środków PFRON, w ramach naboru projektów prowadzonych przez Starostę Dąbrowskiego dla działania „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

Zgodnie z zawartą umową prace zakończą się w sierpniu bieżącego roku, tj. przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego 2024/2025.

Realizacja projektu ma na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przez to wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi teren Gminy Dąbrowa Tarnowska, sołectwo Smęgorzów. Głównymi beneficjentami będą najmłodsi, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie, korzystający w placówce z rehabilitacji społecznej. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do integracji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w szczególności najmłodszym oraz pozostałym mieszkańcom najbliższej społeczności przez ułatwienie kontaktów z otoczeniem, zapobieganie izolacji społecznej i korzystanie z podstawowych praw obywatelskich.

Modernizacja obiektu umożliwi korzystanie z niego nie tylko w celach edukacyjnych, ale także społecznych dla mieszańców sołectwa Smęgorzów,  m.in. poprzez udział w wyborach i referendach powszechnych.