Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Gminny transport na wybory

Wyborcy z niepełnosprawnością, orzeczeniami o niezdolności do pracy, a także wszystkie osoby w wieku 60 plus mają prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego.

Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie mają:

– wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 tej samej ustawy; 

  • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 tejże ustawy; 

  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 

  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

– osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny; 

– wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. 

Wszystkim tym grupom wyborców przysługuje bezpłatny transport z: 

  • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca; 

  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania (dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego);

  • lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż. 

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Przypominamy, że jeszcze do jutra (tj. 04.04.2024 r.) do godz. 15:30 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej deklaruje uprawnionym osobom pomoc w zakresie zorganizowania transportu do lokalu wyborczego.