Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Struktura urzędu

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Krzysztof KACZMARSKI

20

14 6422775

burmistrz@dabrowatar.pl

Zastępca Burmistrza - Stanisław RYCZEK

20

14 6422775

sekretarz@dabrowatar.pl

Sekretarz Gminy - Stanisław RYCZEK

20

14 6422775

sekretarz@dabrowatar.pl

Skarbnik Gminy - Małgorzata BĄBA

22

14 6442126

skarbnik@dabrowatar.pl

Sekretariat UM - Paulina PARTYŃSKA

20

14 6422775

umdt@dabrowatar.pl

Referat Finansowo - Budżetowy i Podatków

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Skarbnik Gminy - Małgorzata BĄBA

22

14 6442126

skarbnik@dabrowatar.pl

Małgorzata RADŁOWSKA

23

14 6442113

mradlowska@dabrowatar.pl

Zofia ŁAPA

23

14 6442113

zlapa@dabrowatar.pl

Małgorzata GARSTKA

23

14 6442113

mgarstka@dabrowatar.pl

Marzena SKOWRON - BIEŚ

23

14 6442141

mskowron@dabrowatar.pl

Magdalena STARZYK-SACHA

23

14 6442141

mstarzyk@dabrowatar.pl

Teresa SĄSIADEK

31

14 6442112

tsasiadek@dabrowatar.pl

Bożena BUZON

31

14 6442112

bbuzon@dabrowatar.pl

Maria DOBOSZ

27

14 6442109

mdobosz@dabrowatar.pl

Małgorzata JACHYM

29

14 6442111

mjachym@dabrowatar.pl

Urszula DZIEKAN - ŚLIWA

30

14 6442110

udziekan@dabrowatar.pl

Małgorzata BURZEC - WĄŻ

30

14 6442110

mburzec@dabrowatar.pl

Referat Mienia Komunalnego (KM)

km@dabrawatar.pl

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Kierownik - Jacek KOPEĆ

2

14 6442122

jkopec@dabrowatar.pl

Artur DĄBROŚ

2

14 6442122

adabros@dabrowatar.pl

Halina KOGUT

5

14 6442116

hkogut@dabrowatar.pl

Edyta WAWRZONEK - PULNIK

5

14 6442116

ewawrzonek@dabrowatar.pl

Marcin OSTRĘGA

5

14 6442116

mostrega@dabrowatar.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKiS)

gkr@dabrowatar.pl

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Kierownik - Krystyna ŚWIĘTEK

17

14 6442118

gkr@dabrowatar.pl

Paweł SARNECKI

16

14 6442115

psarnecki@dabrowatar.pl

Ewa SERUŚ

(Odpady komunalne)

15

14 6442117

eglod@dabrowatar.pl

Katarzyna KRÓL

(Odpady komunalne)

15

14 6442117

kkrol@dabrowatar.pl

Maria PIKUŁA

(Odpady komunalne)

15

146442117

mpikula@dabrowatar.pl

Mariusz FIDO

obsługa programu "Czyste Powietrze"

16

14 6442115

mfido@dabrowatar.pl

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZP)

izp@dabrawatar.pl

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Kierownik - Witold RECZEK

25

14 6442105

wreczek@dabrowatar.pl

Szymon LICHOROBIEC

(Ekodoradca)

25

14 6442105

szymon.lichorobiec.ekodoradca@gmail.com

Krzysztof ORWAT

25

146442105

korwat@dabrowatar.pl

Agata BUGA

25

146442105

abuga@dabrowatar.pl

Karolina WDOWIKOWSKA

25

146442105

przetargi@dabrowatar.pl

Referat Kultury Fizycznej і Sportu (KS)

ks@dabrawatar.pl

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Piotr ZAJĄC

517 325 148

ks@dabrowatar.pl

Aneta DERNOGA-ROKITAReferat Planowania Przestrzennego і Architektury (PPiA)

ppia@dabrawatar.pl

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Kierownik - Jacek JAWORSKI

4

14 6442120

jjaworski@dabrowatar.pl

Joanna ADAMCZYK

4

14 6442120

jadamczyk@dabrowatar.pl

Tomasz GAWŁOWICZ

4

14 6442120

tgawlowicz@dabrowatar.pl

Referat Spraw Administracyjnych і Organizacyjnych (OR)

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Kierownik - Jadwiga KUTA

8

14 6422775 w.138

jkuta@dabrowatar.pl

Paulina PARTYŃSKA

20

14 6422775 w. 101

ppartynska@dabrowatar.pl

Agata KACZOR

(Ewidencja działalności gospodarczej)

7

14 6422775 w.137

akaczor@dabrowatar.pl

Beata PARTYŃSKA

14 6442132

bpartynska@dabrowatar.pl

Dawid WIĘCEK

12

14 6442114


Mariusz PTAK

(Archiwista)

14 6442131

mptak@dabrowatar.pl

Marcin KĄDZIELAWA

(Informatyk)

7

14 6422775 w.137

mkadzielawa@dabrowatar.pl

Marian CHUDY

Witold KOGUT

(Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)

Referat Spraw Obywatelskich (SO)

el@dabrowatar.pl

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Kierownik - Lidia KRAWCZYK

9

14 6422775 w.139

lkrawczyk@dabrowatar.pl

Zdzisław WÓJTOWICZ

10

14 6422775 w.140

zwojtowicz@dabrowatar.pl

Jacek SĄSIADEK

9

14 6422775 w.139

jsasiadek@dabrowatar.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrowie Tarnowskiej (USC)

usc@dabrawatar.pl

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Kierownik - Magdalena PINAS

18

14 6422359

usc@dabrowatar.pl

Edyta WAWRZONEK-PULNIK

18

14 6422359

ewawrzonek@dabrowatar.pl

Krystyna KRUPA

18

14 6422359

kkrupa@dabrowatar.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

iod@dabrawatar.pl

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Dawid WIĘCEK

12

14 6442105

iod@dabrowatar.pl

Radca Prawny

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Agnieszka KOMADA

24

14 6442106


Biuro Obsługi Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Imię i nazwisko

Numer pokoju

Numer telefonu

Adres e-mail

Izabela PINTATARA-TWARDY

26

14 6442108

radamiejska@dabrowatar.pl