Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Konsultacje Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z Wojewodą Małopolskim i Wiceministrem Sportu i Turystyki ws. planowanych inwestycji

W dniu wczorajszym tj. 26.02.2024 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem Świątkiem udał się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na spotkanie z wiceministrem sportu Ireneuszem Rasiem i wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Kleczarem. Obecny był także dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości dr Rafał Solecki.

Podczas spotkania omawiane zostały sprawy związane m.in. ze sportem w gminie Dąbrowa Tarnowska, budową hali sportowej w Laskówce Chorąskiej i Szarwarku, boisk sportowych oraz zaplanowanych programach dofinansowań, które będą ogłaszane przez ministerstwo sportu i turystyki.

Obecnie gmina ma zapewnione dofinansowanie z Programu Olimpia na dwie hale sportowe:

  • w Laskówce Chorąskiej w kwocie 1,9 mln 
  • w Szarwarku w kwocie prawie 1,8 mln.

Równocześnie gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki o zmianę technologi wykonania obiektów, aby zoptymalizować koszty budowy. Teraz samorząd przystąpi do ogłoszenia przetargu. Jednocześnie Burmistrz przedstawił i omówił realizację zadań drogowych finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast z dyrektorem MCP omówiono możliwość dofinansowania działań związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie edukacji i przedsiębiorczości finansowanych ze środków unijnych.

Podczas spotkania poruszono kwestię nowych wyzwań stojących przed gminą Dąbrowa Tarnowska w najbliższych latach, a także kluczowych wyczekiwanych inwestycjach, aby gmina rozwijała się równomiernie, by wszyscy mieszkańcy naszego regionu mogli korzystać z optymalnych rozwiązań i nowoczesnej infrastruktury szczególnie tej sportowej.

Burmistrz ma nadzieję na cykliczne rozmowy z przedstawicielami władz wojewódzkich służące pogłębianiu współpracy i doprecyzowaniu kolejnych wspólnych celów i zadań gminnych.

Kończąc spotkanie Burmistrz w imieniu samorządu zwrócił się z prośbą o konstruktywną współpracę w realizacji wielu projektów oraz wspieranie rozwoju miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.