Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Liczne inwestycje prowadzone przez Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 5 marca 2024 roku Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, działający w imieniu Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej dokonał wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na „Zakup samochodu specjalnego – asenizacyjnego”. Dostawcą nowego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem), tj. pojazdu ciężarowego, specjalnego, asenizacyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym – uzupełniającym będzie spółka POJAZDY KOMUNALNE TYMBOROWSCY SPÓŁKA Z O.O. z Nowin. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia wynosi 3 345 600,00 zł. Umowa zostanie podpisana jeszcze w marcu 2024 roku. Dostawa nowego pojazdu specjalnego MERCEDES-BENZ – ACTROS 2643 nastąpi w terminie 35 tygodni od zawarcia umowy, tj. do listopada br. Zakup jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie blisko 3 200 000,00 zł.

Warto także zaznaczyć, że ostatnie lata dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej upłynęły pod znakiem wielu inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców jak również koniecznych ze względów funkcjonalnych dla przedsiębiorstwa.

Poprzez Związek Gmin Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej pozyskano środki na inwestycje  pn. Budowa Zbiornika Wody Pitnej w miejscowości Szarwark na 1500 m3  za kwotę 4 842 500,00 zł. Inwestycja została zrealizowana i od sierpnia 2023 służy mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Kolejną inwestycją od dawna czekającą na realizację była modernizacja najbardziej awaryjnego odcinka magistrali wodociągowej Tarnów – Sieradza oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Odporyszów. Pozyskano na ten cel  4 800 000,00 zł programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Z otrzymanych środków zmodernizowano wodociąg  poprzez wymianę rur azbestowo – cementowych w ulicach Źwiernik, Misjonarskiej, Jana Pawła, Akacjowa, Plac Kościelny oraz dobudowano odcinek Jana Pawła do Wielopole uzyskując dodatkowe zasilanie w wodę mieszkańców gminy Olesno na wypadek awarii z kierunku Dąbrowy. Zadanie w marcu 2024 r. zostanie zakończone i rozliczone.

Pozyskano także kwotę 4 000 000,00 zł na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Olesno. Z tych środków zostanie  wymieniona sieć wodociągowa od miejscowości Ćwików do torów kolejowych w Oleśnie w ciągu ul. Długiej w Oleśnie oraz odcinek ok. 1600 m w miejscowości Adamierz. Przewidywany termin rozpoczęcia prac inwestycyjnych maj 2024 roku.

Z programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pozyskano promesę  w wysokości 5 600 000,00 zł na modernizację sieci wodociągowej od torów kolejowych w Oleśnie do Dąbrowy Tarnowskiej zbiegu ulic Grunwaldzka i Kościuszki oraz etap I od ul. Kościelnej do Nieczajny Górnej. Zadanie jest projektowane. Realizacja rozpocznie się w lipcu 2024 r.

W ramach  planów modernizacyjnych pozyskano kwotę 2 106 000,00 na dalszą modernizację magistrali wodociągowej z Tarnowa do Sieradzy. Trwają prace projektowe. Termin realizacji to przełom roku 2024/2025.

Trwa modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej, tak aby w przyszłości spełnić warunki oczyszczania ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Koszt inwestycji to 560 000,00 zł.

Rozpoczęto budowę wiaty na samochody firmowe RPWiK, której brak przyczyniał się do niszczenia mienia, a także opóźniał reakcję pogotowia wodociągowego podczas awarii. Koszt zadania to 392 500,00 zł.

Wykonano także wiatę na osady pościekowe, aby nie narażać RPWiK na koszty spowodowane warunkami atmosferycznymi – deszcz i śnieg. Koszt wyniósł 80 000,00 zł.

Wyremontowany został odcinek wodociągu w Nieczajnie Górnej – 500 000,00 zł oraz ulicy Granicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – 40 000,00 zł.

Zmodernizowano sieć kanalizacyjną i wodociągową w ulicy Kościelnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wartość inwestycji to 495 000,00 zł.

Zamontowano 5 instalacji fotowoltaicznych celem zabezpieczenia Przedsiębiorstwa w ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Wszystkie te inwestycje spowodują poprawę jakości dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gmin będących członkiem Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz doprowadzi do utrzymania sieci wodociągowej na poziomie gwarantującym ciągłość funkcjonowania.