Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Na przełomie lutego i marca 2024 roku we wszystkich 12 sołectwach w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbyły się zebrania wiejskie

Głównym tematem zebrań było przedstawienie budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska, w tym szczególnie zadań inwestycyjnych, na które gmina planuje przeznaczyć najwyższą w historii gminy pulę ponad 40 mln zł. Znaczna część tych środków będzie przeznaczona na infrastrukturę drogową. Warto dodać, że w każdej wsi planuje się wykonać inwestycje w tym zakresie.

Podczas spotkań Sołtys wsi informował o tym, co działo się w poprzednim roku w sołectwie i jakie zadania udało się wykonać, natomiast Burmistrz przedstawił i podsumował inwestycje zrealizowane na terenie gminy w ubiegłym roku. Mówił o finansach, a także o rozwoju miasta i gminy, realizowanych inwestycjach i projektach, a także o kwestiach niezbędnych do codziennego funkcjonowania jak np. gospodarowanie odpadami. Były też informacje o obowiązkach mieszkańców w zakresie ewidencji budynków i kontroli wywozu ścieków.

Wszystkie informacje przedstawione przez Burmistrza zobrazowane były prezentacją multimedialną, przyjętą z zainteresowaniem przez mieszkańców.

Zebrania sołeckie były okazją do dyskusji i zadawania pytań czy zgłaszania spraw nurtujących mieszkańców. Pokazały, że wiejskie społeczności nie zawsze mają pełną wiedzę co dzieje się w ich wspólnocie i dobrze jest się spotkać by o tym porozmawiać, przekazać swoje opinie i propozycje. Jest to ważne, bo realizacja zadań w gminie wynika nie tylko z obowiązków ustawowych, ale przede wszystkim z potrzeb mieszkańców. Podczas spotkań uczestnicy chętnie zabierali głos formułując wnioski np. w sprawie remontu dróg, wykonania oświetlenia, zagospodarowania terenów wiejskich, czy problemów związanych z kanalizacją i wodociągami.

Na spotkaniach pojawiali się również przedstawiciele władz i jednostek powiatowych, RPWiK, radni, dyrektorzy miejscowych szkół i przedszkoli, czy funkcjonariusze policji.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej bardzo dziękuje wszystkim mieszkańcom za udział w zebraniach, za zgłoszone sprawy, za wspólne dyskusje, przekazane propozycje, sugestie dotyczące potrzeb sołectw, a także za krytykę, która napędza do jeszcze cięższej pracy i pomaga w dotarciu do najlepszych rozwiązań dla mieszkańców naszych sołectw.

Brnik

Szarwark

Gruszów Wielki

Żelazówka

Sutków

Smęgorzów

Gruszów Mały

Lipiny

Laskówka Chorąska

Nieczajna Górna

Nieczajna Dolna

Morzychna