Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Narada sołtysów w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Ludzie siedzą przy stole narad.

W dniu 20 grudnia 2023 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada sołtysów sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska. W naradzie zwołanej na zaproszenie Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej uczestniczyli sołtysi oraz Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej wraz z Witoldem Reczkiem – Kierownikiem Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych tut. Urzędu.

Głównym tematem zebrania było wytypowanie drogi transportu rolnego w związku z ogłoszonym naborem przez Województwo Małopolskie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zgodnie z ustalonym przez sołtysów na początku kadencji harmonogramem planowanych zadań w poszczególnych sołectwach sołtysi większością głosów wytypowali drogę transportu rolnego w Gruszowie Małym, w Szarwarku oraz w m. Laskówka Chorąska.

W trakcie narady sołtysi uzyskali wiele informacji od Burmistrza na temat utrzymania dróg w okresie zimowym oraz planowanej wymiany oświetlenia ulicznego. Rozmawiano o standardach zimowego odśnieżania dróg wyjaśniając jakie czynniki mają wpływ na jakość dróg zimą, później z kolei mówiono o utrzymaniu dróg w okresie letnim, w tym o koszeniu traw z przydrożnych rowów, itp.

W końcowej części zebrania Burmistrz omówił zasady finansowania i organizacji przez sołtysów poszczególnych sołectw spotkań opłatkowych z mieszkańcami, w szczególności osobami samotnymi i seniorami.