Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Oferta pracy: RATOWNIK WODNY

W związku z planowanym otwarciem basenu sezonowego Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje RATOWNIKA WODNEGO.
 
Otwarcie basenu planujemy w dniu 15 czerwca 2024 r.
 
FORMA ZATRUDNIENIA: UMOWA ZLECENIE
 
ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:
 
1. Pełnienie obowiązków ratownika wodnego na sezonowym basenie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa 4 wg harmonogramu ustalonego na okresy miesięczne.
2. Stałe obserwowanie lustra wody oraz osób znajdujących się w basenie, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej, a w szczególnych przypadkach wezwania pogotowia ratunkowego.
3. Kontrola stanu urządzeń i sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób kąpiących się.
4. Kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać.
5. Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek) przekroczeń obowiązującego regulaminu.
6. Reagowanie na wszelkie przypadki naruszania obowiązujących regulaminów na terenie, stały nadzór nad realizacją postanowień Regulaminu przez osoby korzystające z basenu sezonowego.
7. Utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym i estetycznym niecek basenowych, w tym codzienne czyszczenie dna i linii brzegowej.
 
Wymagania podstawowe:
 
  • Uprawnienia ratownika WOPR
  • Aktualny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
  • Wykształcenie – wg odrębnych przepisów
  • Uprawnienia instruktora nauki pływania

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie oferty na adres: umdt@dabrowatar.pl lub osobiście na dziennik podawczy w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 600 430 571.
 
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zawierać klauzulę:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu złożenia oferty. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W przypadku braku wyrażenia zgody, kandydatury nie będą rozpatrywane. Klauzula musi zawierać podpis osoby aplikującej.