Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko – parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej

główna alejka w parku miejskim a po bokach drzewa i ławki

Gmina Dąbrowa Tarnowska od ponad dekady prowadzi prace mające na celu rewitalizację zabytkowego zespołu dworsko – parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej.

Mimo wieloletnich starań i prowadzenia inwestycji dotyczących wymiany nawierzchni alejek, nasadzenia bylin i pielęgnacji zieleni, modernizacji i wyposażenia w sprzęt rekreacyjny, sportowy i zabawowy istniejącego na terenie Parku Ogródka Jordanowskiego oraz rewitalizacji reprezentacyjnego „Placu Walczących o Niepodległą Polskę”, obiekt w dalszym ciągu wymaga działań w celu zachowania i wyeksponowania jego zabytkowej substancji i układu przestrzennego.

Gmina Dąbrowa Tarnowska w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości 430 000,00 zł na realizację zadania: „Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko – parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej”.

W ramach powyższego zadania planowane jest uporządkowanie zabytkowej przestrzeni zespołu dworsko – parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez przekształcenie głównego ciągu pieszego w parku w reprezentacyjną aleję spacerową, pokrytą płytami wraz z miejscami do wypoczynku, rabatami kwiatowymi, która zostanie zwieńczona nowymi schodami prowadzącymi w kierunku Kościoła NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – miejsca dawnego pałacu Lubomirskich.

Proponowana do renowacji aleja jest główną osią zabytkowego założenia parkowego zmierzającym w kierunku Kościoła NMP Szkaplerznej, traktem pieszym najczęściej użytkowanym, dlatego wymaga odnowienia oraz stosownego wyróżnienia na tle pozostałej części parku o wyraźnych funkcjach rekreacyjnych i sportowo – wypoczynkowych.

Gmina Dąbrowa Tarnowska planuje dokonać wymiany zniszczonych ławek parkowych i infrastruktury towarzyszącej w celu uporządkowania i przywrócenia jednolitej aranżacji zabytkowej przestrzeni publicznej.

Niewątpliwie projektowana aleja reprezentacyjna doda uroku temu zabytkowemu obiektowi parkowemu.

Zaproponowane rozwiązania są spójne z dotychczas prowadzonymi pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Tarnowie pracami renowacyjnymi i remontowymi na terenie parku.

Gmina Dąbrowa Tarnowska posiada koncepcję działań renowacyjnych oraz kosztorys planowanych do realizacji robót. Realizacja wnioskowanego zakresu zostanie przeprowadzona w trybie zaprojektuj i wybuduj, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie pozwolenia konserwatorskiego.

Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w 2024 roku.

Powyższe zadanie to część dużego projektu rewitalizacji Parku, który czeka do realizacji przez dąbrowski samorząd po uruchomieniu środków unijnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie.