Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Laskówce Chorąskiej

W niedzielę 7 stycznia br. w Centrum Kulturalno – Społecznym w Laskówce Chorąskiej z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Laskówka Chorąska oraz Radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacka Świątka i Rady Sołeckiej wsi Laskówka Chorąska, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne. To piękna inicjatywa, która jest okazją do podzielenia się opłatkiem, kolędowania, wspólnych rozmów, poczęstunku, a przede wszystkim przeżywania wzruszającego i pięknego okresu Świąt Bożego Narodzenia, który jest czasem rodzinnego ciepła, wzajemnej serdeczności i życzliwości.

Uroczystość była nie tylko okazją do świętowania, ale również wyrazem troski i szacunku dla seniorów, dając im możliwość spędzenia wyjątkowego wieczoru w otoczeniu bliskich, sąsiadów przy okazjonalnym występie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej. Piękne stroje i scenografia wprowadziły zebranych w odświętną atmosferę.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, a byli wśród nich: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Proboszcz Parafii w Odporyszowie ks. Janusz Oćwieja, ks. Marian Kot opiekun kaplicy w Laskówce Chorąskiej, a także ksiądz Bronisław Myrda posługujący w parafii Odporyszów.

Nie zabrakło, życzeń oraz życzliwych słów pod adresem całej społeczności, które wygłosił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Został również odczytany przez Zastępcę Burmistrza Stanisława Ryczka list okolicznościowy od Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, który z powodu choroby był nieobecny. Również z powodów zdrowotnych nieobecny był Wiceprezydent Tarnowa Tadeusz Kwiatkowski, który przekazał życzenia telefonicznie.

Spotkanie było również okazją do podziękowania wszystkim mieszkańcom za kolejny rok ciężkiej i trudnej pracy dla wspólnego dobra oraz sposobnością, aby dokonać podsumowania całorocznych dokonań oraz przedstawić plany na nowy rok, których jak Burmistrz zaznaczył będzie niemało.

Wyrazy uznania dla młodych artystów oraz nauczycieli przygotowujących młodzież do występu. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem i pracą sprawili, że możemy co roku w tak licznym gronie cieszyć się bożonarodzeniowym czasem pokoju i pojednania. Gratulujemy podtrzymywania tej pięknej tradycji, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Fotogaleria: