Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Termin naboru deklaracji dla mieszkańców zainteresowanych budową instalacji odnawialnych źródeł energii został przedłużony do poniedziałku 04.03.2024 r.

W związku z wydłużeniem terminu przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na złożenie wniosku o dofinasowanie informujemy o dalszej możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym realizowanym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,

  3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

  4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej (Pan Szymon Lichorobiec, telefon: 14 644 21 05, izp@dabrowatar.pl, pokój nr. 25)

Przedłużony nabór ankiet informacyjnych trwa do dnia 04.03.2024 r.

Ankieta informacyjna – mieszkaniec B2.2.2 – 19.01.2024

Ankieta informacyjna – mieszkaniec B2.2.2 – 19.01.2024 PDF

Procedura zapisu nowe

Projekty Parasolowe