Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Krakowie uprzejmie informuję, że w 2024 roku będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są zarówno metodą wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez pracowników Urzędu (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/, która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Można się tam dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach są przeprowadzane w danym roku kalendarzowym przez pracowników Urzędu, jakie pytania zadawane są w formularzach badań oraz w jakim celu.

Urząd Statystyczny w Krakowie dziękuje mieszkańcom naszej gmin za udział w badaniach ankietowych.

Załączniki:

1.Wzór_legitymacji_ankietera_statystycznego

2.Wykaz_badań_ankietowych_realizowanych_w_2024

3.badania_rolnicze_realizowane_w_wojewodztwie_malopolskim_2024

4.badania_rolnicze_realizowane_w_wojewodztwie_malopolskim_2024

5.badania_ankietowe_realizowane_w_wojewodztwie_malopolskim_2024

6.badania_ankietowe_realizowane_w_wojewodztwie_malopolskim_2024