Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

W centrum Dąbrowy Tarnowskiej powstanie nowa droga, łącząca ul. Grunwaldzką z ul. Zazamcze

W dniu dzisiejszym Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawarł umowę z Firmą Usługową ERMIKA Roman Mika z Wierzchosławic na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1313K – ul. Grunwaldzką z drogą gminną nr 180000K – ul. Zazamcze w km 0+004.50 do km 0+418.00 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1313K w km 0+000,00) w miejscowości Dąbrowa Tarnowska, Gmina Dąbrowa Tarnowska”.

Wartość zadania wynosi: 2.145.203,17 zł.

Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.321.651,00 zł, co stanowi ponad 61% wartości.

Realizacja inwestycji umożliwi równoległe do ul. Szpitalnej połączenie ul. Grunwaldzkiej
z ul. Zazamcze co w znaczny sposób odciąży ruch i polepszy komunikację wokół Szpitala Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Inwestycja będzie polegała na budowie nowego odcinka drogi gminnej przez co wprowadzone zostaną zmiany do istniejącego układu drogowego polegające na:

 • budowie nowego odcinka drogi gminnej o długości 413.50 m (km 0+004.50 – km 0+0418.00),
 • budowie skrzyżowania zwykłego o trzech wlotach nowoprojektowanej drogi z drogą powiatową 1313K,
 • budowie skrzyżowania zwykłego o trzech wlotach nowoprojektowanej drogi z drogą gminną 180000K,
 • budowie dróg dla pieszych,
 • budowie poboczy drogowych,
 • budowie przejść dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem,
 • budowie oświetlenia drogowego,
 • budowie kanalizacji deszczowej,
 • budowie i przebudowie zjazdów zwykłych,
 • rozbiórce istniejącej nieczynnej sieci energetycznej,
 • rozbiórce istniejącej i budowie nowej sieci teletechnicznej,
 • rozbiórce istniejącej, budowie nowej oraz przebudowie istniejącej sieci gazowej,
 • rozbiórce istniejących ogrodzeń będących w kolizji z przebiegiem drogi,
 • montażu zabezpieczenia na istniejących sieciach energetycznych,
 • montażu zabezpieczenia na istniejących sieciach teletechnicznych.