Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Zaproszenie na Zebranie Mieszkańców Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowa Tarnowska z lotu ptaka w dole budynki i ulice

Na podstawie §9 i §14 w związku z §5  Statutu Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały  nr XXXIX/556/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z  2014 r., poz. 2268 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej Dariusz Lizak zwołuje i zaprasza na  Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie odbędzie się  w dniu 13 maja 2024 r. (tj. poniedziałek) o godz. 1700 w budynku Urzędu Miejskiego, Rynek 34, 33- 200  Dąbrowa Tarnowska – sala konferencyjna.

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Osiedla nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej za 2023 rok.

  3. Wystąpienie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

  4. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r., będących w dyspozycji Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zamknięcie zebrania.

Na spotkanie mieszkańców zostali zaproszeni:

  1. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,

  2. Radni Rady Miejskiej z obszaru działania Rady Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej,

  3. Dzielnicowy z terenu działania Rady Osiedla Nr 3.

PROSZĘ MIESZKAŃCÓW O NIEZAWODNY UDZIAŁ W ZEBRANIU

Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy Osiedla Nr 3 zostali o nim powiadomieni  zgodnie ze Statutem i gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do głosowania  mieszkańców Osiedla Nr 3.

Drugi termin Zebrania wyznacza się na dzień 13 maja 2024 r. o godz. 1715  i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Rady Osiedla  Nr 3
Dariusz Lizak

Rada Osiedla Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje swoim działaniem ulice:

Ogrodowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Władysława Broniewskiego, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Emilii Plater, Słoneczna, Księdza Jerzego Popiełuszki, Św. Jana, Jagiellońska, Gruszowska, Leśna, Szkolna, Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Warzywna, Generała Mariana Kukiela, Ludwika Ręgorowicza, Poprzeczna, Graniczna, Szarwarska, Zagumnie, Czernia, Ulinów, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Spokojna, Zacisze.