Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Dzień Sołtysa

11 marca  obchodzimy szczególnie ważne święto zarówno dla samorządów, jak i lokalnych społeczności – Dzień Sołtysa! Sołtys stoi na czele sołectwa, a w pracy wspiera go rada sołecka. Do ich zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym czy też organizowanie pomocy sąsiedzkiej.

Obecnie sołtys to przede wszystkim podstawa i opoka władzy samorządowej. To właśnie on ma bezpośredni kontakt z ludźmi, to jemu mieszkańcy przekazują swoje pomysły, obawy i potrzeby związane z polepszeniem jakości życia w swojej miejscowości. To od nich mieszkańcy oczekują także rozwiązań, ułatwień, inicjatyw a urzędnicy m.in. przekazywania informacji, wiedzy, otwartości. Sołtysi pełnią więc rolę, którą trudno przecenić!

W gminie Dąbrowa Tarnowska jest 12 sołtysów, którym składamy płynące z serca życzenia!

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim
składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za pełną zaangażowania pracę
na rzecz lokalnej społeczności.
Życzmy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,
sukcesów w dalszej działalności sołeckiej. Jednocześnie przekazujemy Wam
wyrazy szczególnego szacunku dla Waszej pracy i misji społecznej.
To między innymi dzięki Wam, zmienia się oblicze polskiej wsi, wsi nowoczesnej,
zmodernizowanej, z szerokim dostępem do nowoczesnych usług oraz
z wysoką świadomością społeczną jej mieszkańców.

Serdecznie Wam za to dziękujemy!

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej
Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej