Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach

Co roku na przełomie lutego i marca w Gminie Dąbrowa Tarnowska  organizowane są zebrania wiejskie, których celem jest przedstawienie naszym Mieszkańcom sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz zaprezentowanie budżetu na rok bieżący.

Te spotkania to także okazja do podsumowania działań w sołectwach ze strony sołtysów oraz omówienie i zaplanowanie niezbędnych prac, inwestycji i wydarzeń. Dla mieszkańców to również możliwość zgłoszenia swoich uwag i oczekiwań wobec sołtysów, burmistrza i urzędników.

Porządek zebrania:

  • Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2023 r,

  • Omówienie realizacji budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2023r,

  • Przedstawienie budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r,

  • Sprawy bieżące sołectwa,

  • Bieżące informacje i komunikaty Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Komendy Powiatowej Policji (Dzielnicowego), Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Gminnej Spółki Wodnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

                                                                             TERMINARZ ZEBRAŃ NA I KWARTAŁ 2024 R.

Lp Miejscowość Data Miejsce zebrania

Uwagi (godzina)

1. BRNIK 20.02.2024 Dom Ludowy 18:00
2. SZARWARK 23.02.2024 Dom Ludowy 18:00
3. GRUSZÓW WIELKI 27.02.2024 Dom Ludowy 18:00
4. ŻELAZÓWKA 28.02.2024 Centrum Kulturalno-Społeczne 18:00
5. SUTKÓW 29.02.2024 Budynek byłej Szkoły Podstawowej 17:30
6. SMĘGORZÓW 01.03.2024 Szkoła Podstawowa 18:00
7. GRUSZÓW MAŁY 08.03.2024 Dom Ludowy Gruszów Wielki 17:00
8. LIPINY 09.03.2024 Dom Ludowy 17:00
9. LASKÓWKA CHORĄSKA 12.03.2024 Centrum Kulturalno-Społeczne 18:30
10. NIECZAJNA GÓRNA 13.03.2024 Szkoła Podstawowa 18:00
11. NIECZAJNA DOLNA 14.03.2024 Dom Ludowy 18:00
12. MORZYCHNA 15.03.2024 Centrum Kulturalno-Społeczne 18:00