Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Konsultacje społeczne w sprawie ul. Różanej w Dąbrowie Tarnowskiej

W Dąbrowie Tarnowskiej, jak i w każdym innym mieście, od wielu lat przybywa samochodów. Miasto boryka się z małą ilością miejsc parkingowych, a jego układ komunikacyjny jest trudny i nieprzystający do obecnego stanu mobilności mieszkańców. Każdego ranka w okolicach szkół i przedszkoli powstają korki i zatory, powodowane szczególnie dowożeniem uczniów do szkół i przedszkoli, przez Rodziców podążających do pracy. Jednym z rozwiązań, które umożliwiłoby rozwiązanie tego problemu jest zmiana organizacji ruchu na ulicach przyległych do jednostek oświatowych poprzez zmianę na nich ruchu z dwu- na jednokierunkowy.

Przychylając się do głosów Rodziców uczniów i dzieci, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1 i Ochronki im. Jana Pawła II, zwracamy się do Państwa z pytaniem ankietowym, dotyczącym powyższego problemu.

Prosimy o wypowiedzenie się w formie odpowiedzi ankietowych: „jestem za” lub „jestem przeciw” lub „nie mam zdania” na pytanie: „Czy jesteś za tym, aby ul. Różana w Dąbrowie Tarnowskiej była ulicą jednokierunkową z obowiązującym kierunkiem jazdy z góry na dół, tj. od ronda im. Ks. Wł. Jakubiaka do ul. Sportowej”.

Ankieta poniższa jest jedynie formą konsultacji społecznych i zapytania Szanownych Państwa, aby uzyskać zdanie na temat rozwiązania w niedalekiej przyszłości tego ważnego problemu.

Termin zakończenia ankiety to 15.03.2024 r.