Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

NAWIGATOR KULTURY – 7. EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MAŁOPOLSKI

Nawigator kultury to projekt, który pozwala na udostępnienie lokalnej społeczności uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych o wysokiej wartości artystycznej. Jak wskazuje nazwa projektu, ważne jest ukierunkowanie odbiorców na rozpoznawanie potrzeb kulturowych i ich zaspakajanie. Społeczności małych miejscowości potrzebują pewnego wytyczenia szlaku w przestrzeni kultury, tak żeby udostępniona oferta miała pozytywny wpływ zarówno na codzienne życie, jak i na rozwój nowych pasji i zainteresowań. Dlatego tytuł projektu nawiązuje do roli nawigatora przy wskazywaniu drogi do obranego punktu, w tym wypadku chodzi o punkty na mapie potrzeb kulturalnych.

Zamierzeniem zadania jest integracja mieszkańców gminy wokół kultury oraz wymiana, prezentacje dokonań artystycznych (efekty warsztatów w pokazach po zakończeniu realizacji projektu w formie wystawy czasowej) na forum regionu.

Zadanie jest odpowiedzią na diagnozę społeczną przeprowadzoną w 2022 r. w ramach programu „Dom Kultury +”.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano:

  1. Spotkania z pisarzami, podróżnikami i dziennikarzami.

  2. Warsztaty plastyczne dla seniorów.

  3. Koncerty poezji śpiewanej, ballad.

W dniach 15 maja – 14 czerwca 2024 odbędzie się decydujące głosowanie mieszkańców. Od jego wyników zależy dalszy los projektów, w tym naszego. Prosimy o głosy na kartach do głosowania dostępnych w kasie Dąbrowskiego Domu Kultury, recepcji Ośrodka Spotkania Kultur, wypożyczalni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej i w holu obok dziennika podawczego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Tam też można wrzucić kartę do przygotowanej w tym celu urny. Pamiętaj – żeby głos był ważny, możesz tylko raz zagłosować i tylko na jedno zadanie regionalne.

Nazwa i kod zadania: „Nawigator kultury” TAR 22.