Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu na rondach obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

1. Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz 1729) oraz klauzulą rozpatrzenia projektu czasowej organizacji ruchu nr ewidencyjny: O.KR.Z-2.4081.1.166.2023.mm z dnia 05.06.2023 o nazwie: ,,Remont nawierzchni pierścieni najazdowych na rondach w ciągu drogi krajowej nr 73 (obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej)” informuję, że zmiana organizacji ruchu ETAP 3 ( rondo ul. Żabieńska), ETAP 4 (rondo ul. Piłsudskiego) zostanie wprowadzona w dniu 13.05.2024 r. od godz. 09:00.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie i utrzymanie czasowego oznakowania: Michał Hamiga tel. 734-172-918.

2. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu

Przewiduje się przywrócenie stałej organizacji ruchu w dniu 20.05.2024 r. od godz. 9:00. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przywrócenie stałego oznakowania: Michał Hamiga tel. 734-172-918.