Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2030 – aktualizacja 

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 kwietnia 2024 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2030.

Projekt aktualizacji Gminnego Programu rewitalizacji podlega konsultacjom społecznym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom rewitalizacji, złożenie opinii i uwag dotyczących projektu dokumentu.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w następujący sposób :

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.dabrowatar.pl wraz z projektem aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji do dnia 06.06.2024 r. w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (decyduje data wpływu do Urzędu),

2) elektronicznie w następujący sposób :

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_dabrowatar_formularz

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: izp@dabrowatar.pl ;

3) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, pokój nr 25

4) ponadto przeprowadzone zostanie spotkanie konsultacyjne, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 15.05.2024 r. godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Ponadto badania ankietowe przeprowadzone będą poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem : https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_dabrowatar_ankieta

Konsultacje potrwają od 02.05.2024 r. do 06.06.2024 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 kwietnia 2024 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2030.

Projekt aktualizacji Gminnego Programu rewitalizacji podlega konsultacjom społecznym zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom rewitalizacji, złożenie opinii i uwag dotyczących projektu dokumentu.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w następujący sposób :

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.dabrowatar.pl wraz z projektem aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji do dnia 06.06.2024 r. w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (decyduje data wpływu do Urzędu),

2) elektronicznie w następujący sposób :

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_dabrowatar_formularz

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: izp@dabrowatar.pl;

3) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, pokój nr 25

4) ponadto przeprowadzone zostanie spotkanie konsultacyjne, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 15.05.2024 r. godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Ponadto badania ankietowe przeprowadzone będą poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem : https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_dabrowatar_ankieta

Konsultacje potrwają od 02.05.2024 r. do 06.06.2024 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Obwieszczenie Burmistrza_Aktualziacja GPR_30_04_2024

GPR Dąbrowa Tarnowska Aktualizacja_29.04

Ankieta konsultacyjna GPR

Formularz konsultacji_ projekt GPR