Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska

W dniu 21 marca 2024 r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Umowę podpisano z firmą ,,Mieczysław Jakubowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI”, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków. Firma rozpoczyna realizację przedmiotowej umowy z dniem 1 kwietnia br.

Analizując realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska można zaobserwować wzrost udziału odpadów segregowanych w stosunku do ilości tych odpadów w latach poprzednich. Pozwoli to Gminie Dąbrowa Tarnowska uzyskać wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego odzysku odpadów komunalnych. Jednocześnie, porównując lata 2022 i 2023 można zauważyć zmniejszenie ilości wytwarzanych na terenie naszej gminy odpadów komunalnych, co świadczy o wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców. W związku z powyższym uznać należy, że gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska prowadzona jest w sposób należyty, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawnych.

Kwota na odbiór i zagospodarowanie uzyskana w przetargu jest podobna jak w ubiegłym roku, więc opłaty za odbiór odpadów pobierane od mieszkańców w tym roku nie będą wyższe lub zostaną zmniejszone, jeśli ilość oddawanych odpadów nie wzrośnie – mówi Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Podwykonawcą części zadania będzie tak jak poprzednio nasza Spółka – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z czym mieszkańcy nie odczują zmian organizacyjnych.