Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Urząd Statystyczny w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie nr 13/2023 o wolnym stanowisku pracy pomocniczym.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE zatrudni ANKIETERA

Praca stała na pełny etat. Miejsce pracy:

PRACA W TERENIE na obszarze powiatu dąbrowskiego lub tarnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin: miasto Tarnów, Żabno, Lisia Góra i Wietrzychowice.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych;
analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania;
komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.
Od kandydatów oczekujemy:

wykształcenia co najmniej średniego;
dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy;
dobrej znajomości obsługi komputera (pakiet MS Office);
predyspozycji do pracy ankieterskiej;
umiejętności nawiązywania kontaktów;
dobrej organizacji pracy własnej;
dyspozycyjności i mobilności;
radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych;
rzetelności i terminowości.
Pracownikom oferujemy:

stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
wynagrodzenie zasadnicze: nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie;
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
trzynaste wynagrodzenie;
elastyczny, zadaniowy czas pracy;
bogaty pakiet szkoleń oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych;
pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny (dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem),
kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły);
kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisku ankieter – brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym naborze;
oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
Termin składania dokumentów: do 06.10.2023 r.