Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

W Dąbrowie Tarnowskiej uczczono Święto Konstytucji Trzeciego Maja

W miniony piątek z okazji przypadającej 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczyste obchody święta narodowego zorganizowane przez samorząd gminny i powiatowy oraz miejscową parafię.

3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany. Obok Święta Niepodległości Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych.

Zgodnie z naszą lokalną tradycją obchodzenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęło się już kilka dni wcześniej poprzez zorganizowanie szeregu wydarzeń obejmujących sferę sztuki, historii, sportu i muzyki, by podkreślić doniosły charakter tego święta.

Główne Uroczystości podobnie jak w ostatnich latach rozpoczęły się 3 maja o godz. 9.00 zbiórką przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie dostojnym przemarszem wspólnie udano się do kościoła parafialnego pw. NMP Szkaplerznej. W pochodzie uczestniczyły licznie poczty sztandarowe stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji oraz delegacje zakładów pracy i samorządów. Mszy Świętej w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. Prałat Stanisław Cyran, przy koncelebrze ks. Sławomira Mrózka. Proboszcz Dąbrowskiej Parafii powitał przybyłe poczty sztandarowe, przedstawicieli lokalnych samorządów, parlamentarzystów oraz przybyłych do świątyni parafian.

W przypadającą w tym dniu uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w swojej homilii ks. Prałat nawiązywał do kultu maryjnego, roli Maryi Królowej w dziejach narodu polskiego o jej zasługach oraz o autentycznym patriotyzmie odnosząc się do czasów współczesnych, teraźniejszości, a także o naszym codziennym moralnym wymiarze patriotyzmu.

Mając w pamięci zeszłoroczne obchody w deszczowej aurze w tym roku przy zupełnie odmiennej pogodzie, w promieniach wiosennego słońca po zakończonej Eucharystii obchody kontynuowano na placu Walczących o Niepodległą Polskę przed pomnikiem ku czci poległych Synów Miasta Dąbrowy w Parku Miejskim im. ,,100 – lecia Odzyskania Niepodległości w Dąbrowie Tarnowskiej.” Ten plac to wyjątkowe miejsce, zapisane na mapach naszej gminy jako symbol wszystkich patriotycznych wydarzeń, które pozwalają całej społeczności z gminy i powiatu przenieść się w wyjątkową podróż w przeszłość – podróż do wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości, uchwaleniem Konstytucji 3 Maja czy upamiętnieniem walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 roku.

Słowa powitania i podziękowania za przybycie skierował w imieniu organizatorów Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, a następnie Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek wygłosił przemówienie w którym przypomniał rys historyczny drogi ku konstytucji. Głos również zabrali obecni na uroczystościach Posłanka na Sejm RP Anna Pieczarka, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Senator RP Prof. Kazimierz Wiatr. Odczytano także okolicznościowe listy od Posłanki na Sejm RP Urszuli Augustyn oraz od Posła na Sejm RP Piotra Górnikiewicza.

Program artystyczny oraz kotyliony przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystość uświetniła obecność: chóru parafialnego, orkiestry Dąbrowskiego Domu Kultury, Kompanii Honorowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Jednostek Strzeleckich, TG ,,Sokół”, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żelazówka oraz Drużyna Orląt z Żelazówki, Lubasza i Dąbrowy Tarnowskiej. Prowadzącym uroczystość pod pomnikiem w Parku Miejskim był Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski.

Po części oficjalnej uczestnicy obchodów rocznicowych mogli skosztować żołnierskiej grochówki i bigosu. Organizatorzy dziękują licznie zebranym mieszkańcom i gościom za udział w tej patriotyczno – religijnej uroczystości. Podziękowania kierowane są również do osób i instytucji, które pomogły w organizacji uroczystości.

Szczególnie doceniany jest wkład w uświetnienie uroczystości ze strony delegacji, instytucji lokalnych, szkół, organizacji politycznych i społecznych oraz stowarzyszeń, które wystawiły poczty sztandarowe.

Wieńce i wiązanki złożyli:

 • Posłanka na Sejm RP Anna Pieczarka,

 • Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski wraz z Komitetem Terenowym PIS,

 • Senator RP Prof. Kazimierz Wiatr,

 • delegacja samorządu powiatowego na czele ze Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem, Wicestarostą Krzysztofem Brykiem, Martą Chrabąszcz Przewodniczącą  VIII kadencji Rady Powiatu Dąbrowskiego 2018 – 2024, oraz samorządu gminnego na czele z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim, Zastępcą Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisławem Ryczkiem oraz Wiesławem Mendysem Przewodniczącym VIII kadencji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej 2018 – 2024,

 • delegacja Stowarzyszenia Niezależni Ziemi Dąbrowskiej,

 • delegacja Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja od Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej – Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Zarządu Powiatowego PSL w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,

 • delegacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Centrum Polonii Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,

 • delegacja Mieszkańców i Samorządu Gminy Gręboszów,

 • delegacja Samorządu Gminy Radgoszcz,

 • delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,

 • delegacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich,

 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Placówki Straży Granicznej w Tarnowie, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie,

 • delegacja Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie kapitan Tomasz Krajkowski,

 • Jednostka Strzelecka 2083 im. gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żelazówka,

 • delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Smęgorzowa,

 • Drużyna Orląt z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelazówce,

 • Drużyna Orląt z Lubasza,

 • Drużyna Orląt z Dąbrowy Tarnowskiej,

 • delegacja Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,

 • Związek Dąbrowiaków,

 • Stowarzyszenie STRZELEC w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • Druhowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji w Szczucinie,

 • delegacja Małopolskiej Izby Rolniczej,

 • delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej,

 • delegacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SP. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej.