Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania

Dwie pary rąk trzymające długopisy nad dokumentami

Zgodnie z art. 103aa. Kodeksu wyborczego mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania (Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadził ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydał zaświadczenie). Dietę wypłaca mężom zaufania burmistrz po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem otrzymanym od przewodniczącego, albo jego uwierzytelnioną kopią, w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

W załączeniu do pobrania wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania. Wnioski należy składać wraz z zaświadczeniami w punkcie podawczym urzędu.

Wniosek_o_wypłatę_diety_dla_meża_zaufania – PDF

Wniosek_o_wypłatę_diety_dla_meża_zaufania – DOCX