Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Zaproszenie na Zebranie Mieszkańców Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowa Tarnowska z lotu ptaka w dole budynki i ulice

Na podstawie §9 i §14 w związku z §5  Statutu Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały  nr XXXIX/554/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie uchwalenia Statutu  Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej (Dz. Urz. Woj. Małop. z  2014 r., poz. 2266 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Giza zwołuje i zaprasza na  Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie odbędzie się  w dniu 1 lutego 2024 r. (tj. czwartek) o godz. 18:00 w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury, ul. Kościuszki 11 (sala kinowa) 33- 200  Dąbrowa Tarnowska.

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Osiedla nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej za 2023 rok.

  3. Wystąpienie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

  4. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r., będących w dyspozycji Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zamknięcie zebrania.

Na spotkanie mieszkańców zostali zaproszeni:

  1. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,

  2. Radni Rady Miejskiej z terenu działania Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,

  3. Dzielnicowy z obszaru działania Rady Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

PROSZĘ MIESZKAŃCÓW O NIEZAWODNY UDZIAŁ W ZEBRANIU

Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy Osiedla Nr 1 zostali o nim powiadomieni  zgodnie ze Statutem i gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do głosowania  mieszkańców Osiedla Nr 1.

Drugi termin Zebrania wyznacza się na dzień 1 lutego 2024 r. o godz. 18:15  i jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Rady Osiedla  Nr 1
Andrzej Giza

Rada Osiedla Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej swoim działaniem obejmuje:
Osiedle Kościuszki i ulice: Kościuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Legionistów, Lotników Halifaxa, Generała Józefa Hallera, Niecała, Ofiar Danielnika, Żabieńska, Aleja Wolności, 1 Maja, Zamkowa, Jakuba Bojki, Szpitalna, Zazamcze, Nowa, Nadbrzeżna, Sportowa, Różana, Mała, Garbarska, Oleśnicka, Zielona, Spółdzielców, Akacjowa.