Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Kolejna wielomilionowa inwestycja w dąbrowskich wodociągach!

W dniu wczorajszym 20.03.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiciele gmin wchodzących w skład Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Żabna Marta Herduś, Wójt Olesna Witold Morawiec oraz Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat podpisali umowę z prezesem spółki „Pojazdy Komunalne Tymborowscy” Piotrem Tymborowskim, która wygrała przetarg na dostarczenie nowoczesnego samochodu specjalnego – asenizacyjnego.

Zakupiony pojazd zapewni komfort pracy załogi wodociągów, gdyż ograniczy ilość obsługujących go osób z trzech do dwóch, ułatwi i usprawni pracę oraz zminimalizuje wysiłek fizyczny. Pozwoli również na sprawny dojazd do miejsca awarii, sprawną konserwację, a przede wszystkim nie będzie marnowania wody i dowożenia tej wody w miejsca awarii.

Nowoczesny pojazd przeznaczony jest min. do czyszczenia kanalizacji z funkcją recyklingu co oznacza, że pojazd odzyskuje wodę z kanalizacji. Może także pobierać wodę do czyszczenia kanalizacji z rzek i tę wodę używać do oczyszczania. Posiada także funkcję, która po procesie recyklingu osusza ścieki i dzięki temu nie trafiają one do oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego – asenizacyjnego dla Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, wyniosło 3.178.320 zł.

Otrzymana promesa na zakup była na kwotę większą, niż kwota przetargowa, dlatego w tym zadaniu udało się jeszcze dokupić kolejne urządzenia: agregat prądotwórczy na 60 kilowatów oraz kamerę full HD samojezdną do kontroli systemu kanalizacji i wodociągów.